Kvalitetspolitik

SallingPlast ønsker at være blandt markedets førende inden for udvikling, konstruktion og produktion af isolerede og uisolerede plastprodukter og -fittings. Produktporteføljen indeholder kundespecifikke specialløsninger og standardvarer. SallingPlast bearbejder rør og fittings fra godkendte producenter, som fremsender certifikat på forlangende.

For at imødekomme den ønskede position, er målet at vedligeholde og udbygge et kvalitetsledelsessystem, der efterlever aktuelle krav, såvel interne som eksterne, herunder også:

DS/EN ISO 9001:2015
DS/EN 253:2019 Rørsystem af stålrør, polyurethan celleplast og kapperør med tilhørende underliggende standarder.
DS 455:1985 (2012-udgave) Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord. Trykprøvning udføres, når dette foranlediges af kundekrav.

Ledelsessystemet omfatter styring af udvikling, produktion og øvrige aktiviteter med indvirkning på den samlede kvalitet, som blandt andet omfatter:

  • Professionelt kundefokus
  • Høj leveringssikkerhed
  • Kompetent arbejdsstyrke
  • Optimale produktionsrammer for stabil produktion
  • Erfaringsopsamling og omsætning til læring og løbende forbedring
  • Overholdelse af lov-og myndighedskrav
[weglot_switcher]